Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE SALUT PÚBLICA, PER A LA GESTIÓ DE RISCOS PER A LA SALUT DERIVATS DE LES PLAGUES URBANES, GESTI

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS ANY 2019

Programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal i primer cicle d’educació infantil en esc

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DESTINADA A INVERSIONS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS D’INTERÈS CIUTADÀ, EXERCICI 2019

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2019 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- Programa despeses corrents

Concessió de subvencions per actuacions de Protecció de la Salut Pública per a la Seguretat en Zones de Bany (Platges i Piscines) Convocatòria 2018

Concessió de subvencions per a la realització de programes i activitats culturals any 2018

Subvenció PAM 2018 de la Diputació de Tarragona - Programa de despeses corrents

Concessió de subvencions per a Interessos de Préstecs del Servei d'Assistència Municipal 2018

Programa Extraordinari de Suport al Centres de Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal CURS 2017/2018 de la Diputació de Tarragona

1
C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari