Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Memòria

Normes urbanístiques

Normes subsidiàries

Capítol 1: Normes de caràcter general

Capítol 2: Normes generals de planejament i urbanització

Capítol 3: Ordenances del sòl urbà

Capítol 4: Normes particulars de planejament de zones d’extensió

Capítol 5: Normes particulars de planejament per a nuclis de segona residència

Capítol 6: Normes particulars de planejament per al sòl urbanitzable per a ús industrial

Capítol 7: Normes particulars per al sòl rústic o no urbanitzable

1
C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari