Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Concessió de subvencions per a Interessos de Préstecs del Servei d'Assistència Municipal 2018

Descarregar | Visites : 195

En data 29/06/2018 l'Ajuntament de La Pobla de Montornès va sol·licitar a la Diputació de Tarragona, d'acord amb les bases de la convocatòria per l'exercici 2018 una subvenció dels interessos devengats per part del préstecs que tenim concertats a llarg termini.

En data 20/03/2019, s'acaba el termini per la justificació a la Diputació per la concessió de subvenció dels interessos dels préstecs, d'acord amb els convenis subscrits entre la Diputació de Tarragona i les entitats de crèdit, com entitats col·laboradores de l'administració, en els termes establerts a la llei 38/2003 de 17 de novembre, General de subvencions, per una import de 25,50 euros corresponent a l'exercici 2018.

 

Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari