Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

Subvenció PAM 2018 de la Diputació de Tarragona - Programa de despeses corrents

Descarregar | Visites : 221

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 21/09/2018, i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s'ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 80.642,13 €, per tal d'atendre les despeses de manteniment de l'enllumenat públic i de les zones verdes.

 

Actuació realitzada amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari