Ajuntament de La Pobla de Montornès
 
AgendaTelèfons d'interèsDades de contacte

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2019 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- Programa despeses corrents

Descarregar | Visites : 114

CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PAM 2019 DIPUTACIÓ DE TARRAGONA- Programa despeses corrents

 

Per acord de Decret de Presidència 2019-0002852 de data 19 de juliol del 2019 i de conformitat amb les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a atendre la despesa ordinària de reparació, manteniment i conservació, s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per import de 49.385,44 euros per tal d’atendre les despeses de manteniment de zones verdes municipals.

Beneficiari: Ajuntament de la Pobla de Montornès

Municipi: La Pobla de Montornès

Concepte: PAM Despesa corrent 2019

Import concedit: 49.385,44 euros

actualitzacio-realitzada-amb-la-col-laboracio-de-la-diputacio-de-tarragona.png

 

 

C/ Sant Antoni, 5 · 43761 La Pobla de Montornès · Tarragona · T. 977 64 80 12 · F. 977 64 81 65
disseny | programari